Værdier – hvad er vigtigt for os? Det vi står for
    - Hele bibelen er Guds ord og dermed den definitive sandhed.

            - Bibelen er derfor øverste og eneste myndighed.
            - Vi vil have hele bibelen i spil – intet undladt, intet glemt.
            - Bibelen er relevant for vores hverdag.
             - Den åndelige verden er en del af den verden vi lever i og dermed også vores hverdag.
            - Bibelen kan give konkret vejledning i hverdagen og må være retningsgivende for vores egne værdier og prioriteringer.
     
- Frihed i Jesus
    - Helligånden bor i os
    - Guds kraft er en del af vores liv – den samme kraft som oprejste Jesus fra de døde.